فعالیت در شبکه های اجتماعی ملی سلام و سروش

بسیجیان عزیز در شبکه های اجتماعی سلام و سروش فعالیت نمایید

تصاویر فعالیت بسیجیان در این شبکه ها

ادامه...

گروه: اخبار

تاریخ: 1395/6/10

 

-------------------------------

SHBlog.Ir - © 1394